Gratis frakt inom Sverige. 9 EUR inom EU, Norge och UK.

INVESTING IN SUSTAINABILITY

Vad betyder egentligen hållbarhet och hur kan vi uppnå det? När vi startade By Banoo, ville vi att hållbarhet skulle vara integrerat i vår affärsmodell från dag ett.

Kort sagt, kan man dela upp hållbarhet i tre områden: Social, miljö och ekonomisk hållbarhet. Företag kan vara hållbara på olika sätt, exempelvis genom att förse samhället md jobb, producera lokalt eller skapa produkter som har en lång livscykel med hållbara materialval. Vi måste hjälpa varandra att genom att sprida kunskap om vad som faktiskt är hållbart. För att ge ett exempel - återvunnen plast kanske låter hållbart, men tänk om det kräver mer energi att producera? Eller att det kortar ner livscykeln för en produkt? Är det verkligen hållbart då? Det är viktigt att vi ställer dessa frågor och hjälper varandra att gå mot ett mer hållbart samhälle.

Hur gör vi? I en perfekt värld, skulle göra vadsomhelst för att vara 100% hållbara från dag ett, men det är ganska svårt att uppnå. Istället vill vi vara transparenta med er om vilka val vi gör för att bli mer hållbara, och hoppas ni vill följa med oss på resan mot ett mer hållbart By Banoo - för det tror vi absolut kan gå att uppnå!

När vi startade By Banoo, funderade vi länge på var vi skulle producera våra väskor. Vi visste att vi skulle ha en lägre kostnad om vi producerade i Asien, vilket skulle ge oss en högre vinst - men till vilket pris? Vi såg utmaningen att det skulle bli svårare att ha kontroll över var allt material kom från, för att inte tala om We saw the challenge to secure where the materials were sourced from, and not to mention the long transportation which leads to high CO2 emissions. And does it really make sense to produce in Asia when our customers live in Europe? This led us to the decision of choosing a partner in Europe and finally one in Estonia, where we found the perfect factory that was close to us in terms of transportation but also guaranteed good work conditions for their employees as well as a fantastic craftmanship in leather. To work with a European producer is good, but it's more expensive, but we think it's worth it in the long run.

'